วันที่ 19 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสอนภาษาจีน บ้านเหล่าซือบิว นำ นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 48 คน เข้าชม นิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ภายหลังการเยี่ยมชม ดช.ธนวิชญ์ จิตรรักษา กล่าวว่าตนเองประทับใจอนิเมชั่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำ เช่น ฝนหลวง และ ชอบหลักการทรงงาน ซึ่งเป็นหนังสั้นที่เกี่ยวกับการเกษตร ภายหลังการเข้าชมห้องนิทรรศการแล้ว ผู้ปกครองและนักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์พู่จีนร่วมกันเพื่อใช้ใช้ในวันสำคัญต่างๆ อีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.