วันที่ 19 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสอนภาษาจีน บ้านเหล่าซือบิว นำ นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 48 คน เข้าชม นิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ภายหลังการเยี่ยมชม ดช.ธนวิชญ์ จิตรรักษา กล่าวว่าตนเองประทับใจอนิเมชั่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำ เช่น ฝนหลวง และ ชอบหลักการทรงงาน ซึ่งเป็นหนังสั้นที่เกี่ยวกับการเกษตร ภายหลังการเข้าชมห้องนิทรรศการแล้ว ผู้ปกครองและนักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์พู่จีนร่วมกันเพื่อใช้ใช้ในวันสำคัญต่างๆ อีกด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11 พ.ย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเชียงคำ เข้าชมนิทรรศการ
เริ่ม : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สิ้นสุด : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น.
11 พ.ย
การอบรมการเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล
เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
4 พ.ย
ห้องประชุมห้อปรัชญา3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านภายในโรงเรียน
เริ่ม : 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.