เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดกิจกรรม Open House ซึ่งเป็นการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีความสนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายหลังจากที่คณะครูและนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมบูธคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมต่างๆ แล้ว หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ยังเป็นอีก Landmark หนึ่งที่สำคัญและมีน้องๆนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เป็นจำนวนมาก

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.