วันที่ 20 มกราคม 2563 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสหมิตรวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.