วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ของเราได้ต้อนรับคุณครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 จำนวน 78 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงคิดค้นและพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งน้องๆนักเรียนสนใจหลักการทรงงานเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตนเองต่อไป

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.