วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 359 คน เข้าทัศนศึกษา ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ซึ่งน้องๆ ต่างได้รับความรู้จากโครงการต่างๆ เพื่อนำไปศึกษาต่อหรือไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะโซนเพราะน้ำคือชีวิตที่นำเสนออนิเมชั่น ซึ่งได้สร้างความตืานเต้นให้กับผู้เข้าชม นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนได้นั่งรถอีซี่คาร์ชมทัศนียภาพรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.