วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 317 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญาที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการและหลักการทรงงานต่าง ๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ภายหลังการเข้าชม ด.ญ.ณัฐิกา วงค์ษา กล่าวว่า ตนชื่นชอบในโซนดินดีคือต้นทุน ได้รู้ว่าถ้าเราดูแลรักษาดินให้ดีเราก็จะมีดินที่ดีปลูกพืชพันธุ์ให้สวยงาม

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.