หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับ ครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 51 คน ชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อศึกษาศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ภายหลังการเข้าชม นางสาวธัญลักษณ์ ญาวิละ กว่าว่าในส่วนตัวแล้วชื่นชอบ โซนที่ 1 เหตุแห่งความทุกข์ยาก เพราะได้ทราบถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านที่หมู่บ้านผาหมี และประทับใจสิ่งที่ในหลวงได้สร้างและพระราชทานให้กับชาวบ้านที่นั่น และพักรับประทานอาหาร ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 ก.พ
คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1
เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น.
สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
12 ก.พ
โรงเรียนบ้านโป่ง
เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น.