หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับ ครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 51 คน ชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อศึกษาศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ภายหลังการเข้าชม นางสาวธัญลักษณ์ ญาวิละ กว่าว่าในส่วนตัวแล้วชื่นชอบ โซนที่ 1 เหตุแห่งความทุกข์ยาก เพราะได้ทราบถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านที่หมู่บ้านผาหมี และประทับใจสิ่งที่ในหลวงได้สร้างและพระราชทานให้กับชาวบ้านที่นั่น และพักรับประทานอาหาร ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 ต.ค
คณะวิทยาการจัดการ ใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.
9 ต.ค
กองพัฒนานักศึกษาใช้ห้องประชุมหอปรัชญา 1
เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:00 น.
สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
9 ต.ค
โรงเรียนบ้านร้องบง
เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.